Política de privacidade

Política de Privacidade

VEIGAS DE  SABUGUEIRO, S.L. infórmache sobre a súa Política de Privacidade respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios que poidan ser solicitados durante a navegación a través do sitio web carabunhas.com

Neste sentido, garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD  GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas ( RGPD).

O uso de sitio web implica a aceptación desta Política de Privacidade así como as condicións incluídas no Aviso Legal.

Identidade do responsable
Titular: VEIGAS DE SABUGUEIRO, S.L.
CIF: B32332827
Enderezo: Lugar de Saguñedo, s/n,32650, en Vilar de Santos, Ourense.
Sitio Web: carabunhas.com

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos teus datos persoais, o Titular aplicará os seguintes principios que se axustan ás esixencias do novo regulamento europeo de protección de datos ( RGPD):

Principio de licitude, lealdade e transparencia: O Titular sempre requirirá o consentimento para o tratamento dos datos persoais que pode ser para un ou varios fins específicos sobre os que o Titular informará o Usuario previamente con absoluta transparencia.

Principio de  minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o fin ou os fins que os solicita.

Principio de limitación do prazo de conservación: O Titular manterá os datos persoais solicitados durante o tempo estritamente necesario para o fin ou os fins do tratamento. O Titular informará o Usuario do prazo de conservación correspondente segundo a finalidade. No caso de subscricións, o Titular revisará periodicamente as listas e eliminará aqueles rexistros inactivos durante un tempo considerable.

Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais solicitados serán tratados de tal maneira que a súa seguridade, confidencialidade e integridade estea garantida. O Titular toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros.

Obtención de datos persoais

Para navegar por carabunhas.com non é necesario que facilites ningún dato persoal. Os casos nos que si proporcionas os teus datos persoais son os seguintes:

  • Ao realizar un comentario nun artigo ou nunha páxina.
  • Ao rexistrarte na web.
  • Ao facer algunha compra ou pedido.
  • Ao anotarte ao boletín de noticias.

Dereitos

O Titular infórmache que sobre os teus datos persoais tes dereito a:

  • Solicitar o acceso aos datos almacenados.
  • Solicitar unha rectificación ou a cancelación.
  • Solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Opoñerte ao tratamento.

Non podes exercitar o dereito á  portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e por tanto debe ser exercido directamente polo interesado, solicitándoo directamente ao Titular, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que facilitase os seus datos nalgún momento, pode dirixirse e pedir información sobre os datos que ten almacenados e como os obtivo, solicitar a rectificación dos mesmos, opoñerse ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación deses datos nos ficheiros do Titular.

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@carabunhas.com xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

Tes dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se consideras que o tratamento de datos persoais que che conciernen infrinxe o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para mandar un correo ao Titular, escribes un comentario nun artigo ou unha páxina, fas unha compra ou te subscribes ao seu boletín, estás a facilitar información de carácter persoal da que o responsable é  VEIGAS DE  SABUGUEIRO, S.L.. Esta información pode incluír datos de carácter persoal como poden ser a túa dirección IP, nome e apelidos, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao facilitar esta información, dás o teu consentimento para que a túa información sexa recompilada, utilizada, xestionada e almacenada por  VEIGAS DE  SABUGUEIRO, S.L. só como se describe no Aviso Legal e na presente Política de Privacidade.

Existen outras finalidades polas que o Titular trata datos persoais:

Para garantir o cumprimento das condicións recollidas no Aviso Legal e na lei aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

Para apoiar e mellorar os servizos que ofrece este sitio web.

Para analizar a navegación dos usuarios. O Titular recolle outros datos non identificativos que se obteñen mediante o uso de  cookies que se descargan no computador do Usuario cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade están detalladas na Política de  Cookies .

Para xestionar as redes sociais. Ten presenza en redes sociais. Se te fas seguidor nas redes sociais do Titular o tratamento dos datos persoais rexerase por este apartado, así como por aquelas condicións de uso, políticas de privacidade e normativas de acceso que pertenzan á rede social que proceda en cada caso e que aceptaches previamente.

O Titular tratará os teus datos persoais coa finalidade de administrar correctamente a súa presenza na rede social, informarche das súas actividades, así como para calquera outra finalidade que as normativas das redes sociais permitan. En ningún caso o Titular utilizará os perfís de seguidores en redes sociais para enviar publicidade de maneira individual.

Seguridade dos datos personais

Para protexer os teus datos persoais, a Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso indebido, divulgación, alteración ou destrución dos mesmos.

Os teus datos poderán ser incorporados a un ficheiro de lista de correo, do cal é responsable da súa xestión e tratamento. A seguridade dos teus datos está garantida, xa que toma todas as medidas de seguridade necesarias e garánteche que os datos persoais só se usarán para as finalidades dadas.

VEIGAS DE  SABUGUEIRO, S.L. informa o Usuario de que os seus datos persoais non serán cedidos a terceiras organizacións, coa condición de que dita cesión de datos estea amparada nunha obrigación legal ou cando a prestación dun servizo implique a necesidade dunha relación contractual cun encargado de tratamento. Neste último caso, só levará a cabo a cesión de datos ao terceiro cando dispoña do consentimento expreso do Usuario.

Con todo, nalgúns casos pódense realizar colaboracións con outros profesionais, neses casos, requirirase consentimento ao Usuario informando sobre a identidade do colaborador e a finalidade da colaboración. Sempre se realizará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutras web compórtase exactamente da mesma maneira que se visitases a outra web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre ti, utilizar cookies, incrustar un código de seguimento adicional de terceiros, e supervisar a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente necesita utilizar  cookies, que é unha información que se almacena na túa navegador web.

Na páxina Política de  Cookies podes consultar toda a información relativa á política de recollida, a finalidade e o tratamento das  cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos teus datos é: o consentimento.

Para contactar co Titular, subscribirte a un boletín ou realizar comentarios neste sitio web tes que aceptar a presente Política de Privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o Titular son:

    Datos identificativos.

    Non se tratan categorías de datos especialmente protexidos.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcións ao Titular conservaranse ata que solicites a súa supresión.

Destinatarios de datos persoais

Google Analytics é un servizo de analítica web prestado por Google,  Inc., unha compañía de  Delaware cuxa oficina principal está en 1600  Amphitheatre  Parkway,  Mountain  View ( California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”).

Google Analytics utiliza “cookies”, que son arquivos de texto situados no teu computador, para axudar ao Titular a analizar o uso que fan os Usuarios do sitio web. A información que xera a  cookie achega do uso do sitio web (incluíndo a dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.

Máis información en:  https://analytics.google.com

Na páxina de Política de privacidade de Google explícase como Google xestiona a privacidade no que respecta ao uso das  cookies e outra información. Tamén podes ver unha lista dos tipos de  cookies que utiliza Google e os seus colaboradores e toda a información relativa ao uso que fan das cookies publicitarias.

Navegación Web

Ao navegar por  carabunhas.com pódense recoller datos non identificativos, que poden incluír, a dirección IP, xeolocalización, un rexistro de como se utilizan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non poden ser utilizados para identificarte.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análises de terceiros:

Google Analytics.

O Titular utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, administrar o sitio, estudar patróns de navegación e para recompilar información demográfica.

O Titular non se fai responsable do tratamento dos datos persoais que realicen as páxinas web ás que poidas acceder a través das distintas ligazóns que contén o sitio web.

Exactitude e veracidade dos datos persoais

Comprométeste a que os datos facilitados ao Titular sexan correctos, completos, exactos e vixentes, así como a mantelos debidamente actualizados.

Como Usuario do sitio web es o único responsable da veracidade e corrección dos datos remitidos ao sitio web exonerando a de calquera responsabilidade respecto diso.

Aceptación e consentemento

Como Usuario do sitio web declaras ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptas e consentes o tratamento dos mesmos por parte de en a forma e para as finalidades indicadas nesta Política de Privacidade.

Revocabilidade

Para exercitar os teus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición tes que enviar un correo electrónico a info@carabunhas.com, xunto coa proba válida en dereito como unha fotocopia do D.N.I. ou equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que estea obrigado a conservar con fins administrativos, legais ou de seguridade.

Cambios na Política de Privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente Política de Privacidade para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.